TELEOLOGIE

TELEOLOGIE is ’n benadering in die etiek* wat op die uitkoms van ’n daad fokus om te bepaal of dit goed of sleg sou wees (Grieks* telos = doel, mikpunt, einde). In die dogmatiek* verwys die term na die leer wat verklaar dat God vanweë die doelmatig­heid in die skepping* bestaan.

Die bekendste model van hierdie bena­dering in die etiek is die utilitarianisme: Jy tree moreel goed op wanneer jy die optrede kies wat die beste gevolge vir die meeste betrokkenes sou hê. Die kompeterende beskouing van teleologie in die normatiewe etiek, is deontologie*. (Kyk ook: Deonto­logie; Goddelike gebodsetiek; Situasieetiek.)

Sidebar