TEOFANIE

TEOFANIE beteken “Godsverskyning” en is deel van God se openbaring* aan die mens. Die teofanie kan direk wees (God se verskyning by Sinai*2 of Christus* se koms na die wêreld), of indirek deur drome, ge­sigte, visioene, in iemand se slaap, ens. Verskynings van die Engel van die Here* word ook as deel van die teofanie beskou. Hiermee word God se teenwoor­dig­heid bevestig en ’n bepaalde boodskap afgelewer. Godsverskynings kom veral in die profete*-literatuur voor.

Sidebar