TERTULLUS

TERTULLUS was ’n algemene naam in die Romeinse* tyd. In Hand 24:1 tree ’n Tertullus in die saak teen Paulus* op as advokaat namens die Jode* omdat hulle as nie-Romeine nie die Romeinse regstelsel goed geken het nie. Hy brei die oorspronklike godsdienstige klag teen Paulus (Hand 21:28) uit sodat hy nou voor die Romeinse goe­werneur, Festus*, geteken word as iemand wat polities gevaarlik is deur skeuring onder die Jode te bring. Dat Paulus nie skuldig bevind word nie, is volgens sommige navorsers ’n bewys dat Lukas* die Christelike geloof voorstel as onskadelik vir die Romeine. Tertullus se toespraak in Hand 24:2-8 is in ’n keurige retoriese formaat wat pas by die styl van ’n advokaat. Niks meer is oor hom bekend nie.

Sidebar