THERON, PHILIPPUS FRANCOIS (FLIP)

THERON, PHILIPPUS FRANCOIS (FLIP) (1942–2011) is in die distrik George gebore en studeer aan die Universiteit van Pretoria. In 1978 promoveer hy oor Die Ekklesia as kosmies-eskatologiese teken: Die eenheid van die kerk as “profesie van eskatologiese vrede”. Van 1981 tot met sy aftrede in 2003 was hy dosent in die dogmatologiese* vakke aan die Teo­logiese Fakulteit op Stellen­bosch. As voorsitter van die NG Kerk* se algemene sino­dale kommissie vir leer en aktuele sake het hy meermale ’n groot rol gespeel om behoudende en vernuwende gedagtes met mekaar te versoen. So het hy ’n deurslaggewende by­drae gelewer om die “kindernagmaal” (die bediening van nagmaal* ook aan kinders) in die kerk deur te voer. Theron was stig­ters­lid van die International Reformed Theological Institute en het meermale lesings aan buitelandse universiteite gegee. Vir Theron was sy legitimasie*-belofte ’n saak van erns, wat beteken dat die Refor­matoriese (Kyk by: Reformasie; Hervorming) tradisie vir hom belangrik was. Sy teologie was egter nie wetties nie, hy wou eerder die motiewe wat die Hervormers gedryf het, ernstig opneem.

Sidebar