TIRANNUS

TIRANNUS was ’n persoon uit Efese*. Paulus* het sy gehoorsaal of skool tydens sy verblyf in Efese (± 52–55 nC), ná sy onttrekking uit die plaaslike sinagoge*, as leerplek benut (Hand 19:8-10). Miskien was Tirannus ’n welgestelde burger in die stad wat ná sy bekering* ’n saal wat in sy besit was, tot beskikking van die Christelike gemeente* gestel het. Dit is ook moontlik dat hy ’n plaaslike redenaar of filosoof* was wat sy saal of skoolgebou verhuur het.

 

Sidebar