UNITED APOSTOLIC FAITH CHURCH

UNITED APOSTOLIC FAITH CHURCH is ’n kerklike groepering wat grotendeels in die Pinkstertradisie staan (Kyk by: Pink­sterbeweging – Teologies). Die hoofkantoor is in Derdepoort in Pretoria. Hulle het ongeveer 20 000  lidmate en 42 000 kinders in hulle kerk (2015).

Sidebar