VALENTIJN, FRANCOIS

VALENTIJN, FRANCOIS (1666–1727) het aan die Universiteit van Leiden in die teologie* studeer voordat hy in 1686 predi­kant* op Ambon in die Ooste geword het. Driekwart van sy gemeente het uit inboorlinge bestaan en Valentijn preek in Neder­lands, Portugees en Hoog-Maleis. Hy besoek ook talle plekke in Maleisië en begin om die Bybel* in Maleis te vertaal. Hy het ook verskeie woordelyste en woordeboeke op­ge­stel. Hy keer in 1694 terug na Nederland. Elf jaar later is hy weer na die Ooste verplaas. As VOC*-amptenaar wy hy sy aan­dag opnuut aan Bybelvertaling* en word ’n veldprediker* in Oos-Java. Hy weier egter om na Ternate te gaan, maar voor sy herroeping in 1714 na Nederland, werk hy ’n tyd lank in Batavia.

Ná sy terugkeer skryf Valentijn in Dor­drecht sy vyfdelige werk Beschrijving van Oud en Nieuw-Indiën (1724–1726). Twee van dié dele was in verband met sy vier besoeke aan die Kaap in 1685, 1695, 1705 en 1714 op sy reise na en van die Ooste. Valen­tijn was oor die algemeen betroubaar en noukeurig met sy beskrywing van plekke en gebeurtenisse benewens sy eie gesprek­ke met tydgenote. Hy het ook waar­de­volle inligting uit eietydse bronne ingesamel. Die Van Riebeeck-vereniging het in 1971 Valentijn se Beschrijvinge van de Kaap der Goede Hoope met de zaaken daar toe be­hoorende herpubliseer.

Vir verdere lees: W Blommaert en SFN Gie 1922. Uit ons reisbeskrywinge, dagverhale en ander letterkundige bronne oor die Kaap, Kaapstad.

Sidebar