VIERVORS

VIERVORS of tetrarg is ’n algemene Griekse* term vir ’n regering deur vier persone. Later het dit bloot beteken “regeerder van ’n verdeelde koninkryk”. Ná die dood van Herodes die Grote* is sy ryk volgens sy testamentêre beskikking onder sy drie seuns verdeel, sodat elkeen oor ’n gedeelte koning was. (Kyk ook: Herodes*5 Argelaos, Herodes*4, Antipas*, Herodes*6, Filippus*.)

 

 

Sidebar