VAN DER MERWE, GERRIT ERASMUS

VAN DER MERWE, GERRIT ERASMUS (1929–2004) is gebore in ’n Gere­formeerde Kerk*-gesin, maar het mettertyd na die NG Kerk* oorgekom en predikant* van dié kerk geword. Hy was predikant van die ge­meentes Hofmeyr en Kuilsrivier voordat hy in 1962 na die Bybelgenootskap* van Suid-Afrika is. In 1970 word hy adjunk-hoofsekretaris en in 1974 hoofsekretaris, wat hy tot met sy aftrede in 1990 gebly het. In die tyd van sy hoofsekretarisskap was hoogte­punte die totstandkoming van selfstandige Bybel­genootskappe in Botswana, Lesotho, Swazi­land en Namibië. ’n Groot gebeurtenis in sy dienstyd was die verskyning van die nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel wat in 1983 by die Bybelge­noot­skap verskyn het – vyftig jaar ná die eerste Afrikaanse vertaling en dertig jaar ná die hersiene vertaling. Die 1983-vertaling was van nuuts af uit die grondtale gedoen as ’n “dinamies-ekwivalente” vertaling waarin eerder gesoek is na die betekenis van sinne as na ’n letterlike, woordelikse vertaling soos in die vorige vertalings.

Sidebar