VAN HUYSSTEEN, JACOBUS WENT­ZEL VREDE (WENTZEL)

VAN HUYSSTEEN, JACOBUS WENT­ZEL VREDE (WENTZEL) (1942–) het op Stellenbosch en in Amsterdam studeer, was predikant* van die NG Gemeente Noorder-Paarl (nou Paarl Toringkerk), professor in Bybelkunde aan die (destydse) Universiteit van Port Elizabeth, en was vir twee dekades die James McCord-hoogleraar in teologie* en wetenskap aan die Princetonse Teologiese Seminarium in die VSA. Hy hou hom besig met die vraag of en hoe dialoog tussen teologie en wetenskap gevoer kan word. Hy het verskeie belangwekkende boeke gepubliseer, die eerste daarvan Teologie as kritiese geloofsverantwoording wat in 1987 met die Andrew Murrayprys* bekroon is. In 2004 het hy die eerste Suid-Afrikaner en ook die eerste Princetonse teoloog geword wat genooi is om die prestigeryke Gifford-lesings in Edinburgh, Skotland, te hou. Sy lesings, uitgebrei in Alone in the World? Human Uniqueness in Science and Theology (2006), het gehandel oor menslike “uniekheid” soos gesien in die teologie en die wetenskap. Sy slotsom is dat die teologie en die wetenskap wél oor die “uniekheid” van die mens saam kan praat en in hulle dialoog wedersyds mekaar se insigte en beperkings kan erken, grense aanvaar en tog ook kruisbestuiwend kan werk. Met Alone in the World?, in 2007 bekroon met die Andrew Murray-Desmond Tutu-prys*, bereik Wentzel van Huyssteen se filosofies-teologiese nadenke oor ons mens-wees ’n hoogtepunt.

Ná sy aftrede by Princeton in 2014 (en persoonlike tragedie die vorige jaar toe sy een seun, Daniël, op 42-jarige ouderdom in die VSA sterf), keer Van Huyssteen terug na Suid-Afrika en word buitengewone professor in die sistematiese teologie aan die Universiteit Stellenbosch. In 2014 ontvang hy ook die toekenning as A-geëvalueerde navorser van die Nasionale Navorsingstigting. Dié toekenning word gemaak aan top geëvalueerde navorsers wat beskou word as leiers in hulle onderskeie navorsingsvelde.

 

Sidebar