VAN SCHALKWYK, JOHANNES (JOHAN)

VAN SCHALKWYK, JOHANNES (JOHAN) (1947–) het aan die Universiteit van Stellenbosch en die Hebreeuse Universiteit in Jerusalem* studeer, sy doktorsgraad op Stellenbosch verwerf en ’n paar keer as deeltydse dosent in Ou Testament* aan die universiteite van Pretoria en Stellenbosch opgetree. Hy was die predikant van die NG Kerk*-gemeentes Kroon­heuwel-Noord, Pretoria, Lynn­wood­rif, Stellenbosch en weer Lynn­woodrif, en is die skrywer van 48 boeke waaronder popu­lêr-godsdienstige werke oor Bybelse temas en -boeke asook ’n paar Bybelromans. Van Schalkwyk was die aanbieder van televisie­programme soos “Bybel ABC” en “Bybel­blok­tyd” en het radioprogramme behartig waarin die Bybel* populêr verklaar is van Genesis* tot Openbaring*. Hy speel ’n belangrike rol in die Lynnwoodrifse Bybel­skool met amper 700 studente per jaar. In 2007 het Van Schalkwyk die mode­rator* van die Oostelike Sinode van die NG Kerk* geword. Hy is geken as ’n be­houdende teoloog soos ook blyk uit die feit dat hy in 2007 gekies is as voorsitter van die destyds omstrede Evangeliese Inisiatief (EI)*, in sy woorde “’n organisasie wat hom beywer om die prominensie van die evangelie van Jesus Christus te bevestig deur ’n beweging binne die kerk vir die kerk”.

Sidebar