VASTI

VASTI is die vrou van koning Ahasveros* van Persië* van wie ons in die boek Ester* lees. Nadat Vasti geweier het om haarself ten toon te stel voor die koning se dronk vriende, word sy van haar koninginskap onthef om as voorbeeld te dien vir ander vroue in die koninkryk. Alhoewel ons niks verder van Vasti lees nie, word sy ’n voorbeeld van ’n beginselvaste vrou wat deur die manlik-gedomineerde samelewing uitgeskuif word.

Sidebar