VERENIGENDE CHRISTEN-STUDENTEVERENIGING (VCSV)

VERENIGENDE CHRISTEN-STUDENTEVERENIGING (VCSV). Die Christen-studentevereniging (CSV) is op 28 Julie 1896 gestig onder voorsitterskap van Andrew Murray*2. Die CSV, met ’n sterk evangeliese inslag, het jare lank ’n groot rol in die skool- en universiteitsgemeenskap gespeel en het die steun van die meeste kerke – veral ook die NG Kerk* – geniet. Mettertyd het ’n “Afrikaanse” in onderskeiding van ’n “Engelse” CSV ontstaan wat ’n gedwonge geskeidenheid veroorsaak het. Dit het verander met die totstandkoming van die Verenigende Christen-Studentevereniging (VCSV) – ’n nie-rassige, interdenominasionele Christelike jeugorganisasie waarvan die lidmaatskap oop is vir alle leerders en studente in Suid-Afrika. Die VCSV “wil elke generasie kinders en jongmense na ’n nuwe lewenstyl in Christus* begelei”. In 2015 het die VCSV takke in 809 skole en tersiëre inrigtings gehad. Die vereniging bereik jaarliks nagenoeg 500 000 kinders en jongmense deur middel van nasionale, vakansie-, naweek- en avontuurkampe, jeugfeeste, leierskapsopleiding, deernisprojekte ens. Die VCSV dien die onderwys deur die Extreme Life-opvoedkundige trust wat programme en dienste in lewensoriëntering voorsien. Die vereniging het 12 goed toegeruste kamptereinne en 76 voltydse personeellede (2015). Die uitvoerende hoof was in 2015 David Nefdt.

 

Sidebar