VERSOEKING

VERSOEKING is ’n aanhitsing deur die wêreld*, ons verdorwe menslike natuur en die duiwel* om húlle, eerder as die lewen­de God, te dien. Hoewel dieselfde Griekse* woord (peirazo) gebruik word, is daar ’n verskil tussen “versoeking” en “toetsing” (beproewing). Enige situasie bevat beide elemente. God gee vir Adam* en Eva* ’n opdrag om hulle gehoorsaamheid* te toets (beproef), om hulle vertroue in Hom te versterk. Satan* gebruik egter dieselfde situasie om hulle te versoek. Hulle faal die toets en sondig (Gen 2:16-17; 3:1-7). Dieselfde ge­beur in die woestyn*: Wat vir Israel* geleent­hede van toetsing moes gewees het, word strikke van versoeking waarin hulle telkens trap. Daarenteen het Jesus* in sy “woestyntog” (Matt 4:1-11) nie geswig voor die versoeking om sy bonatuurlike krag te misbruik nie. Hy slaag die toets en dien sy Vader*, versterk en sondeloos (Heb 4:15). Daarom moet ons bid* dat ons nie in versoeking kom nie (Matt 6:13). Hier vra ons dat God nie situasies sal laat ontstaan waar Satan se versoekings te sterk is nie. Terself­dertyd weet ons dat geen versoeking bo ons vermoë is nie (1 Kor 10:13). Elke Christen* is geroep om waaksaam en nugter te leef (Matt 26:41), wetende dat ons natuur swak is, maar ook dat Christus* ons kan help (Heb 2:17-18).

Sidebar