VOLKSMOORD

VOLKSMOORD het gewoonlik twee betekenisse. Die eerste verwys na enige aggressie wat tot baie lewensverlies in ’n etniese of nasionale groep lei. Die tweede het met politieke massamoord te doen. Die bekendste voorbeeld van lg is dié van die Nazi’s* wat ses miljoen Jode* tydens die Tweede Wêreldoorlog* doodgemaak het. In 1946 het die Verenigde Nasies volksmoord volgens internasionale wetgewing tot misdaad verklaar. Dit het egter sedert die Tweede Wêreldoorlog herhaaldelik weer plaasgevind – in die laaste paar jaar van die 20ste eeu ook in Oos-Europa en in Afrika. Ons woon in ’n wêreld van sterk, maar ook onveilige, state, asook kwesbare, en soms uitdagende, minderhede – etnies, godsdienstig en polities. Volksmoord word enersyds deur die laagste drifte en andersyds deur die hoogste “ideale” gedryf. Die relatiewe teologies-etiese verwaarlosing van hierdie kwessie, is verbasend

Sidebar