ZOROASTER

Zoroaster, die grondlegger van Zoroas­tria­nisme*, is waarskynlik in die 7de eeu vC gebore, naby die moderne Teheran in Iran. Hy was moontlik self ’n priester. Nadat hy ’n gesig gesien het van Ahura Mazda, het hy ’n godsdienstige hervorming bewerkstellig waarin Ahura Mazda ’n be­sondere plek ingeneem het. Ahura Mazda was vir hom die hoogste god en die enigste een wat aanbid moes word. Hieruit het ’n sterk mono­teïstiese* tendens in die gods­diens wat sy naam dra, gevolg. Zoroa­ster is teen die middel van die 6de eeu vC oor­lede.

Sidebar