A

AUGUSTINUS, AURELIUS

AUGUSTINUS, AURELIUS (354–430) is in Thagaste in Noord-Afrika gebore uit ’n pa, Patrisius, wat tot laat in sy lewe nie ’n Christen was nie, en ’n ma, Monica, wat die Christelike geloof* aangehang het. Uiteindelik sou dit blyk dat sy ’n baie groot invloed op sy lewe uitgeoefen het, onder meer deurdat sy jare lank… Lees Meer »

AVESTA

AVESTA. Kyk by: Zoroaster

AUTSHUMAO (HERRIE DIE STRANDLOPER, KING HARRY)

AUTSHUMAO (HERRIE DIE STRANDLOPER, KING HARRY) (circa 1600-1663). Die bekende Herrie die Strandloper se Khoekhoen-naam was Autshumao en hy was volgens sy aanspraak kaptein van die Goringhaikoma (Strandlopers) – ’n Khoekhoen*-stam wat met die landing van Jan van Riebeeck* in 1652 in die Tafelvallei gewoon het. Hy het vroeër (ongeveer 1631-1632) die Engelse kaptein, John… Lees Meer »

AUGUSTUS

AUGUSTUS (63 vC–14 nC) was ’n Romeinse keiser* en aan bewind tydens Jesus* Christus* se geboorte (Luk 2:1). Ná die moord op sy oom, Julius Caesar*, het hy bekend gestaan as Gaius Julius Caesar Octavianus. Augustus se suster was getroud met Antonius, wat haar gelos het vir die Egiptiese* koningin Kleopatra*, en Augustus het beide… Lees Meer »

AUGSBURGSE KONFESSIE

AUGSBURGSE KONFESSIE (1530) of die Confessio Augustana het ’n ingewikkelde voorgeskiedenis. Keiser Karel V wou ’n einde maak aan die godsdienstige twisgesprekke tussen Katolieke* en Protestante* in sy ryk. Gevolglik het hy ’n Ryksdag uitgeskryf wat in 1530 in Augsburg byeen sou kom. Protestantse leiers het ’n dokument saamgestel waarin die hand van Melanchton*, veral… Lees Meer »

AUFKLÄRUNG

AUFKLÄRUNG (Kyk ook by: VERLIGTING) word vandag gebruik as aanduiding van die tipiese 18de-eeuse Europese denkklimaat en is gekenmerk deur rasionalisme* en empirisme*. In vele opsigte was die Verligtingsdenke ’n voortsetting van die opbloei van natuurwetenskap in die 17de eeu, en het dit voortgebou op die basis van denkers soos Descartes*, Locke* en Newton*. Die… Lees Meer »

AUCAMP, HENDRIK CHRISTOFFEL LOURENS (HENNIE)

AUCAMP, HENDRIK CHRISTOFFEL LOURENS (HENNIE) (1934–2014) se prosawerk sluit op ’n vreemde manier aan by die digwerk van Ernst van Heerden*. Alhoewel Aucamp dikwels, veral in sy vertellings uit die verlede, tradisionele verwysings na die godsdiens en die Bybel* maak, dra sy werk nie ’n uiterlike godsdienstige element nie. Aucamp, wat gay was, se werk… Lees Meer »

AUALA, BISKOP

AUALA, BISKOP. Kyk by: Leonard, Nangolo Auala.

Sidebar