E

EVANGELIKAAL

EVANGELIKAAL. Kyk by: Evangelikale beweging. EVANGELIKALE BEWEGING (TEOLOGIESE KENMERKE)

EYBERS, ELISABETH FRANÇOISE

EYBERS, ELISABETH FRANÇOISE (1915–2007) is as pastoriedogter op Klerks­dorp gebore en het haar grootwordjare op Schweizer-Reneke deurgebring. In haar skrywersloopbaan van sewentig jaar lewer sy 21 bundels. Haar verse karteer haar eie lewenservaring. Haar vroeë werk toon ’n religieuse (godsdienstige) inslag, maar latere werk word deur agnostisisme* gekenmerk. In haar debuutbundel Belydenis in die skemerlig… Lees Meer »

EX CATHEDRA-UITSPRAKE

EX CATHEDRA-UITSPRAKE. Die Katolieke Kerk* aanvaar dat Christus* aan sy kerk* die charisma* (gawe) van onfeilbaarheid geskenk het in haar taak om dít wat Hy geopenbaar het, bekend te maak. Sodoende kan lidmate sekerheid hê oor die waarhede wat in die openbaring* opgesluit is. Die Katolieke Kerk se mondstukke in die amptelike verklaring en verkondiging… Lees Meer »

EWIGHEID

EWIGHEID. Kyk by: Ewige lewe, ook: Ewige straf.

EWIGE STRAF

EWIGE STRAF. 1. As donker keersy van die ewige lewe* word die verskrikking van die ewige straf (en verwante sake soos oordeel en hel*1,2) in die Nuwe Testament* veral uitgebeeld as onophoudelike pyni­ging deur vuur (Mark 9:43-48). 2. Deur die eeue is dit dikwels letterlik opgevat. Dat dit egter figuurlik bedoel word, blyk daaruit dat… Lees Meer »

EWIGE LEWE

EWIGE LEWE. In die Nuwe Testament* kom ’n aantal kernsake oor die ewige lewe na vore. 1. As inklusiewe heilsgawe van God, staan dit met Jesus Christus* in onlosmaaklike verband. Hy ís dit (Joh 11:25), Hy géé dit (Joh 10:28), wie in Hóm glo, ontvang dit (Joh 3:36). 2. “Ewig” behoort tot die sfeer van… Lees Meer »

EVOLUSIONISME (DARWINISME)

EVOLUSIONISME (DARWINISME) is ’n teorie waarvolgens die heelal, lewe en die geskiedenis die resultaat is van geleidelike ontwikkeling eerder as van skepping*, ’n oorspronklike ontwerp of blote toeval. Die bekendste voorbeeld hiervan is Darwi­nis­me, genoem na die Britse natuurkundige Charles Darwin* (1809–1882). Darwinisme is ’n teorie oor biologiese afstamming. Hiervolgens bestaan daar on­ge­lykheid van biologiese… Lees Meer »

EVOLUSIE

EVOLUSIE. Christene reageer op verskillende maniere as hulle van evolusie hoor. Sommige verwerp dit, ander laat dit aan hulle verbygaan omdat hulle meen dit lê heeltemal op ’n ander vlak as ons geloof* dat God alles geskep het, en ’n derde groep aan­vaar dit. Daar is egter verskillende evolusieteorieë, en ook verskillende velde waarna hierdie… Lees Meer »

EVANGELISASIE

EVANGELISASIE is die bediening van die goeie nuus oor Jesus Christus*, die Here*. Hy is die goeie nuus en bring self die goeie nuus van die koninkryk van God* (Luk 10:1). Lank was evangelisa­sie deur sommige alte eensydig verstaan as gerig op die lewe ná die dood. Dit is eers sedert die vroeë 1980’s dat… Lees Meer »

Sidebar