F

FOURIE, PETRUS JACOBUS ANDREAS (PIETER)

FOURIE, PETRUS JACOBUS ANDREAS (PIETER) (1951–) het op Stellenbosch teologie studeer en in 1989 sy doktorsgraad daar verwerf met ’n proefskrif oor Die ontologiese verhouding tussen teologie en wetenskap. In 2002 het hy die graad MBA aan dieselfde universiteit verwerf met ’n skripsie oor Die implikasies van grondwetlik-gewaarborgde godsdiensvryheid vir die arbeidsregtelike posisie van predikante… Lees Meer »

GETUIG, GETUIE, GETUIENIS

GETUIG, GETUIE, GETUIENIS. Dié woorde word in die Ou Testament* hoofsaaklik forensies gebruik. ’n Getuie is ie­mand wat persoonlik by ’n bepaalde ge­beurtenis teenwoordig moes gewees het en daarom kennis gedra het van die feite waar­oor dit gaan. ’n Ooggetuie moes tydens die ondersoek­proses geloofwaardig wees. Die wet* van Moses* vereis dat ge­tuies teenwoordig moes… Lees Meer »

GELOOFSVERKLARING

GELOOFSVERKLARING 2000 is met die oorgang na die 21ste eeu opgestel op inisiatief van Kerkbode* deur ’n aantal lidmate van die Geref Kerke in SA*, die Ned Herv Kerk van Afrika*, die Verenigende Geref Kerk in Suider-Afrika*, die NG Kerk*, die Reformed Church in Africa* en die NG Kerk in Afrika*. Lesers van Kerkbode het… Lees Meer »

GAGGIT

GAGGIT is een van die vroue van Dawid* en die ma van sy seun Adonia*, wat in Hebron gebore is (2 Sam 3:5; 1 Kon 1:5, 11; 2:13; 1 Kron 3:2). ^^^1

FUTUROLOGIE

FUTUROLOGIE is die leer oor die toe­koms. Dit behels nie ongegronde spekulasies nie, maar is geïnteresseerd in die moontlike, waarskynlike en gewenste (normatiewe) scenario’s wat, op basis van patrone wat vasstelbaar is in die hede, vir die toekoms ontwerp kan word. Die toekoms is altyd ’n verlengstuk van die hede; kennis van die toekoms begin… Lees Meer »

FUNDAMENTALISME (2)

FUNDAMENTALISME (2) in die algemeen is die (onverdraagsame) verabsolutering van ’n bepaalde gedagterigting asof dit die enigste geldige sou wees – of dit nou Christelike fundamentalisme, Islamitiese fundamentalisme, kommunisme, nasionaal-sosialisme of nasionalisme sou wees.  

FUNDAMENTALISME (1)

FUNDAMENTALISME (1) het as rigting in die Protestantse* Christendom* sy ontstaan hoofsaaklik in Noord-Amerika gehad (1920’s) met sy grootste invloed steeds in die VSA onder konserwatiewe evangelikale* (evangelicals). Dit het later wêreldwyd as veral anti-modernistiese Protestantse* bewegings gemanifesteer. Hierdie term het mettertyd ’n breë koalisie van evangeli­kaalse Protestante beskryf wat soms op mi­litante manier teen… Lees Meer »

FRIGIË

FRIGIË was ’n streek in die binneland van Anatolië. Dit is in 116 vC deur die Romeine in die provinsie Asië* (Kyk by: Romeinse Ryk) ingesluit. Frigië het ’n eie nasionale identiteit gehad, met ’n eie taal wat tot diep in die derde eeu nC gepraat is. Antiogus* III het tussen 210 en 205 vC… Lees Meer »

FRIEDENHEIM

FRIEDENHEIM het sy oorsprong in ’n Bybelklas gehad wat Abbie Ferguson* in 1888 in die Hugenote-seminarie* op Wellington begin het. Die werk is in 1900 aan die sorg van Caroline Waite, afkomstig van die Moody-instituut in Chicago, toevertrou. In 1904 is ’n gebou gehuur en het onge­veer 20 dames met hulle opleiding in die Dorkashuis… Lees Meer »

Sidebar