G

GIFT OF THE GIVERS

GIFT OF THE GIVERS is ‘n humanitêre Moesliem*-organisasie wat bekend geword het vir sy hulp aan mense in nood – of dit nou onsuksesvolle pogings was om die Suid-Afrikaanse Pierre Korkie in 2014 deur middel van onderhandelinge te bevry nadat hy deur terroriste in Jemen gevange geneem is, of bystand aan Suid-Kaapse boere in droogtegeteisterde… Lees Meer »

GUNKEL, HERMANN

GUNKEL, HERMANN (1862–1932) stu­deer van 1881 tot 1885 teologie* aan die Uni­ver­siteit van Göttingen. Hy was dosent en professor in Halle (1890–1894) voordat hy professor in Ou Testament* in Berlyn geword het (in 1894). Later sou hy weer in Giessen (1907–1920) en Halle (1920–1927) klasgee. In 1927 het hy weens swak gesondheid afgetree. Gunkel was… Lees Meer »

GUTMANN, BRUNO

GUTMANN, BRUNO (1876–1966). Dat die begrip volk ’n belangrike plek inneem in die sending*, is deur veral Duitse sendelinge* en sendingwetenskaplikes be­klemtoon. Gutmann, wat in Tanzanië ge­werk het, het van die standpunt uitgegaan dat die evangelie* in stamverband verkon­dig moet word. Gedurende sy studentejare is hy grootliks beïnvloed deur Wilhelm Wundt, maar dat dit by… Lees Meer »

GUTIÉRREZ, GUSTAVO MERINO

GUTIÉRREZ, GUSTAVO MERINO (1928–) is ’n Peruviaanse teoloog en Domi­ni­kaanse* priester*2 en word beskou as die grondlegger van die bevrydingsteo­logie* by die Universiteit van Notre Dame. In 1993 het die Franse regering die Legioen van Eer-orde aan hom toegeken. Hy het me­dies en lettere in Peru gestudeer, siel­kunde en filosofie* in Louvain, en het sy… Lees Meer »

GULDA

GULDA is ’n vroue-profeet in Jerusalem* na wie koning Josia* afgevaardiges stuur (sien 2 Kon 22) om die woord van God te hoor nadat ’n wetboek in die tempel* ontdek is wat baie jare nie gebruik is nie. Hulda bring soos die ander profete van haar tyd ’n boodskap van oordeel as Israel* nie sou… Lees Meer »

GROVÉ, STEFANS

GROVÉ, STEFANS (1922–2014) is in dieselfde maand (Junie) en jaar as ’n ander bekende Afrikaanse komponis, Hubert du Plessis*, gebore, en het by dieselfde komposisieleermeester, William Henry Bell, studeer. Grové is in Bethlehem, Vrystaat, gebore en het sy eerste musiekopleiding van sy musiekonderwyseres-ma ontvang. Hy studeer aan die Suid-Afrikaanse Kollege van Musiek in Kaap­stad, werk… Lees Meer »

GROTIUS, HUGO (HUIG DE GROOT)

GROTIUS, HUGO (HUIG DE GROOT) (1583–1645) begin op elfjarige ouderdom te Leiden studeer en op 16-jarige ouderdom ontvang hy ’n doktorsgraad in die regte aan die Universiteit van Orleans. Op 18-jarige ouderdom word hy die amptelike geskiedskrywer van Nederland. Sy boek De Jure Praedae (Oor die Wet van Buit – 1604) is onder andere ’n… Lees Meer »

GROSHEIDE, FREDERIK WILLEM

GROSHEIDE, FREDERIK WILLEM (1881–1972), studeer teologie* aan die Vrije Universiteit* (VU) te Amsterdam en is die eerste student wat daar op ’n Nuwe-Testa­men­tiese onderwerp promoveer (1908). Hy doseer klassieke tale aan ’n gimnasium (1905–1906), dien as predikant* (1907–1912), is hoogleraar in Nuwe Testament* (1912– 1953) en drie keer rektor van die VU. Sy intreerede handel… Lees Meer »

GROOTE, GEERT

GROOTE, GEERT (1340–1384), was ’n Nederlandse mistikus (Kyk by: Mistiek) en stigter van die Broeders der Gemeene Leven, oftewel Devotio Moderna. Nadat hy sy studie in Parys voltooi het, trek hy hom vir twee jaar in ’n klooster* terug. Ná sy ordening tot diaken*2 begin hy teen misstande in die kerk* preek. Sy kritiek wek… Lees Meer »

GROOT VERSOENDAG

GROOT VERSOENDAG (Hebreeus*: jôm kippur) op die tiende dag van die sewende maand Tisjri, was vir ou Israel* die heiligste dag van die jaar met streng voorskrifte (Lev 16; 23:26-32; Num 29:7-11). Daar is gevas* en alle werk is gestaak. Ná bepaalde persoonlike rein*igingshandelinge, het die hoëpriester* op dié dag sy volle ampsdrag aangetrek. Hy… Lees Meer »

Sidebar