G

GROOT TREK

GROOT TREK. Kyk by: Voortrekkers.

GROOT EN KLEIN KATEGISMUS VAN LUTHER

GROOT EN KLEIN KATEGISMUS VAN LUTHER (1529). In die Middel­eeuse kerk was daar by Christene* ’n ver­stommende onkunde oor die Christelike geloof*. Luther* wou iets aan hierdie onkunde doen en het in 1528 ’n reeks preke in Wittenberg oor die Tien Gebooie*, die Apostoliese Geloofsbelydenis* en die Ons Vader* gehou. Hierdie preke is in 1529… Lees Meer »

GRONDHERVORMING

GRONDHERVORMING. Met die be­winds­aanvaarding van die nuwe Suid-Afrikaanse regering in 1994, is ’n omvattende proses van transformasie ingelui wat uiteindelik ingrypende implikasies vir alle samelewingsverbande sou hê. Grondher­vor­ming (“land reform”) is die benaming vir daardie deel van die transformasiepro­ses wat betrekking het op die besit en benutting van grond, en wat veral ten doel het… Lees Meer »

GROENEWALD, GERTRUIDA FRAN­CINA (GEBORE: VAN DEN HEEVER)

GROENEWALD, GERTRUIDA FRAN­CINA (GEBORE: VAN DEN HEEVER) (1908–1988) was ná haar universiteitsoplei­ding in Bloemfontein verbonde aan die redaksies van Landbouweekblad en Die Volksblad – in beide gevalle as redaktrise van die vroue- en kinderbylae. Sy was vroeg reeds betrokke by kulturele bedrywighede – onder meer met voorbereidings vir die totstandkoming van die Voortrekkerbewe­ging in 1931…. Lees Meer »

GROENEWALD, EVERT PHILIPPUS

GROENEWALD, EVERT PHILIPPUS (1905–2002), plaasseun van George, studeer teologie* en Grieks* (MA 1927) op Stellen­bosch. Aan die Vrije Universiteit* te Amster­dam studeer hy in die Nuwe Testament* onder FW Grosheide*. Hy keer in 1931 terug om die proponentseksamen midde-in die Du Plessis*-stryd af te lê, en promoveer in 1932 in Amsterdam oor “Koinonia (Ge­meen­skap) by… Lees Meer »

GRIFFITH, PATRICK RAYMOND

GRIFFITH, PATRICK RAYMOND (1798–1862), ’n Ierse Dominikaan*, studeer in Dublin, Lissabon en Rome. Hy trek die aandag met sy goeie preke asook die versorging van sterwendes gedurende ’n cholera-epidemie in Dublin. In 1837 word hy gewy as Katolieke* biskop*, met standplaas Kaapstad, waar hy in 1838 arriveer. Hy stig skole en stel bekwame priesters*2 aan,… Lees Meer »

GRIEKWAS EN DIE CHRISTELIKE GELOOF

GRIEKWAS EN DIE CHRISTELIKE GELOOF. In die 1700’s het Adam, ’n vry­slaaf, sy ambag as van aangeneem – Kok – en in die omgewing van Piketberg volgelinge om hom vergader – die gebied van die ≠Karixurikwa, ’n Khoekhoen*-subgroep. Uiteindelik bevind sy seuns en volgelinge (toe bekend as “Bastaards”) hulle in die Noord-Kaap waar die Londense… Lees Meer »

GRIEKS-ORTODOKSE TEOLOGIE

GRIEKS-ORTODOKSE TEOLOGIE. Die Grieks-Ortodokse Kerk* (ook bekend as die Oosterse Kerk of die Ortodoks-Katolieke Kerk) is saam met die (Rooms-) Katolieke* (Westerse) Kerk en die Protestantse* kerke, een van die drie hoofvertakkings van die Christelike kerk*, met hulle historiese hoofsetel in Kon­stantinopel* (Istanbul). In die hart van die Grieks-Ortodokse teologie* lê die verbondenheid aan tradisie*,… Lees Meer »

GRIEKS-ORTODOKSE KERK

GRIEKS-ORTODOKSE KERK, wat een van die kleiner kerklike groeperinge in Suid-Afrika uitmaak, het sy vroeë oorsprong in die splitsing tussen die Westerse en Oosterse Christendom* gehad. Saam met die Russies-Ortodokse Kerk vorm dit die twee hoofgroeperings van die Ortodokse of Oosterse Christendom. Die Grieks-Ortodok­se Kerk en sy verwante kerke het groot getalle aanhangers veral in… Lees Meer »

Sidebar