J

JUWELE EN EDELSTENE

JUWELE EN EDELSTENE. Gedurende al die Bybelse periodes is juwele as waardevol geag en veral deur vroue* gedra (Eks 11:2; Jes 3:18-21). Juwele is as geskenke aangebied (Gen 24:22, 53) en ook as buit geneem ná ’n oorwinning (2 Kron 20:25). Voordat ’n muntstelsel (Kyk by: Mate, gewigte, geld)  bestaan het, is juwele as ruilitem… Lees Meer »

JUSTUS

JUSTUS, “die Geregtige”, is die bynaam van drie persone in die Nuwe Testament*: –Josef*6 Barsabbas: Ná Judas Iskariot* se dood is sy opvolger deur middel van ’n lo­ting tussen twee volgelinge van Jesus – ’n sekere Mattias* en ’n Josef Barsabbas met die bynaam Justus – bepaal (Hand 1:15-26). Die loting het Mattias as twaalfde… Lees Meer »

JUPITER

JUPITER. Kyk by: Zeus.

JÜNGEL, EBERHARD

JÜNGEL, EBERHARD (1934–), se teologie* word baie sterk deur Karl Barth* beïnvloed en hy het ook ’n groot belangstelling in die werk van Rudolph Bult­mann* ge­had. As professor, eers in Zürich en toe in Tübingen, het hy verskeie onderwerpe veral in die Nuwe Testament* nag­evors. Dit sluit die filosofie van godsdiens, religieuse taal, Chris­tologie*, antropologie… Lees Meer »

JULIUS VAN AFRIKA (SEXTUS IU­LIUS AFRICANUS)

JULIUS VAN AFRIKA (SEXTUS IU­LIUS AFRICANUS) (circa 160–240), die vader van die kerkgeskiedskrywing (Kyk by: Kerkgeskiedenis), is waarskynlik in Libië gebore, en het sy opleiding by die kategeseskool in Aleksandrië ontvang. Hy het egter die grootste deel van sy lewe in Emmaus deurgebring wat hy uit ruïne opgebou het en wat daarna bekend was as… Lees Meer »

JULIUS

JULIUS was ’n offisier van die keiserlike regiment in Sesarea*, wat Paulus* en ander gevangenes op die skip na Rome* opgepas het (Hand 27). Hy was vriendelik teenoor Paulus. Hy laat toe dat Paulus in Sidon* by vriende kuier. Die skip het Mooi Hawens, Kreta*, bereik en Paulus het aanbeveel dat die skip daar oorwinter…. Lees Meer »

JULIANUS, DIE AFVALLIGE

JULIANUS, DIE AFVALLIGE (331/332–363) was Konstantyn* die Grote se broerskind. Julianus se pa is vermoor om te verseker dat Konstantyn se seun, Konstan­tius II, sy ryk erf. Julianus self kry as kind en jongman ’n Christelike opvoeding, maar teen 351, toe hy twintig jaar oud is, het hy reeds die Christendom* verwerp en ’n vurige… Lees Meer »

JUDIT

JUDIT. Kyk by: Apokriewe boeke.

JUDEA

JUDEA is die Latynse naam vir Juda*, die suidelike deel van Israel* se grondgebied wat deur die Tweestamme-ryk (Juda en Efraim*/Manasse*) bewoon is. Judea, in sy Latynse vorm, verwys meesal na die Ro­mein­se provinsie (Kyk by: Romeinse Ryk), maar in sy breëre verband verwys Judea/Juda na ’n streek eerder as ’n provinsie met afgebakende grense…. Lees Meer »

Sidebar