K

TEOLOGIESE OPLEIDING: FAKULTEIT TEOLOGIE, UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

Op 1 November 1859 is die ou Drosdy-gebou aan die bokant van Dorpstraat in Stellenbosch amptelik as ‘n plek vir teologiese opleiding geopen. Predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) is tot op daardie stadium meestal in Nederland opgelei. Daar was egter ‘n groeiende gevoel dat uitbreidings in die kerk plaaslike teologiese opleiding regverdig, en… Lees Meer »

KWYTSKELDING

KWYTSKELDING is die leer dat Chris­tus* se dood sondaars hulle sonde* kwyt­skeld en hou verband met die verstaan van hilastérion (Grieks*) vir die versoendeksel in die Allerheiligste – die deksel waarop die hoëpriester* die bloed van die offer* sprin­kel as ’n teken van vergifnis van Israel* se sondes op die Versoendag*. In die verwy­sing na… Lees Meer »

KWASIZABANTU

KWASIZABANTU (Zoeloe vir “die plek waar mense gehelp word”) is ’n geloofsbediening (Kyk by: Geloofsending) wat veral bekend is vir hulle gasvryheid. Eerw Erlo Stegen het hierdie werk in 1966 begin. Op ’n plaas tussen Greytown en Stanger voed die sending* tans elke dag gemiddeld 1 200 mense, waaronder ongeveer 130 voltydse vrywillige medewerkers met… Lees Meer »

KWARTELS

KWARTELS. Kyk by: Diere van die Bybel.

KWAKERS

KWAKERS. Kyk by: Religious Society of Friends; ook: Fox, George.  

KWAAD WORD (WOEDE)

KWAAD WORD (WOEDE) is ’n reaksie wat in die Nuwe Testament* soms beskou word as ’n simptoom van die ou “vleeslike” bestaanswyse in teenstelling met ’n Gees­beheerde lewe (bv Gal 5:13-25). In ander omstandighede waarsku Paulus* gelowiges om nie te sondig of te gaan slaap wanneer hulle wel kwaad is nie (Ef 4:26-27). Jesus* se… Lees Meer »

KWAAD (DIE BOSE).

KWAAD (DIE BOSE). In beide die Ou* en die Nuwe Testament* is die kwaad materieel én eties. Materieel: Die kwaad is die slegte in die skepping, soos onverklaarbare siekte, rampspoed en lyding. Eties: Die kwaad manifesteer in mense se slegte gedrag, soos ongehoorsaamheid, onreg, ontrou, afgodery*, sonde*. Die kwaad kom nie van God, ’n ander… Lees Meer »

KUYPER, ABRAHAM

KUYPER, ABRAHAM (1837–1920) sorg vir die grootste oplewing van die klassieke gereformeerde* Protestantisme* in Neder­land sedert die bloeityd daarvan in die 16de en 17de eeu. Dit is hy wat deur sy toesprake en geskrifte die man op straat of die “kleine luyden” teen die laat-19de vroeg-20ste eeu mobiliseer vir die herstel van die gereformeerde kerke,… Lees Meer »

KUS

KUS is die naam van ’n beskawing waarvan ons in die Ou Testament* lees, waar een van die seuns van Gam* hulle gevestig het. Dit was ’n gebied in Noord-Afrika wat in die Bybel* beskryf word as ’n baie groot gebied wat die suide van Egipte* en dele van Etiopië* ingesluit het. Die naam is… Lees Meer »

Sidebar