L

LYDING

LYDING, in die omgangstaal, is om smart, ellende en pyn te deurstaan en te verduur. Lyding is ’n algemeen-menslike ervaring. Dit bly op stuk van sake egter iets onverstaanbaars. Selfs die Christelike geloof* maak dit nie verstaanbaar nie (Kyk by: Teodi­see). Tog is daar ’n voortdurende be­hoefte aan, en baie pogings tot, verklarings vir lyding…. Lees Meer »

LYDENSTYD

LYDENSTYD. Kyk by: Kerklike kalender.

LXX.

LXX. Kyk by: Septuaginta.

LUWUM, JANANI JAKALIYA

LUWUM, JANANI JAKALIYA (1922–1977) is in Noord-Uganda gebore. In 1948 het hy as jong onderwyser gedurende die groot herlewing in Oos-Afrika tot bekering* gekom. Hy is die volgende jaar na die teologiese kollege in Buwalasi toe en is in 1955 tot Anglikaanse* diaken*2 georden. Die volgende jaar word hy ’n priester*2, in 1969 biskop* van… Lees Meer »

LUTZ, JOHANN JACOB (JAPIE)

LUTZ, JOHANN JACOB (JAPIE) (1859–1955) is op die Amandelboom-sen­dingstasie (tans Williston) gebore. Hy het vir vyf jaar by die Rynse Sendingskool in Barmen, Duitsland, skoolgegaan en is daarna by Detmohd as kabinetmaker opgelei. Japie het by sy terugkeer die ambag op Ceres beoefen en was in ’n stadium ook bankklerk. Hy het in 1881 ’n… Lees Meer »

LUTHULI, ALBERT JOHN

LUTHULI, ALBERT JOHN (1898–1967), ’n Zoeloe*-kaptein, het op die Groutville-sen­dingpos in KwaZulu-Natal opgegroei en hom as onderwyser by Edendale naby Pietermaritzburg bekwaam. Luthuli was vyftien jaar lank aan die Adams-kollege (1853) verbonde en is in 1935 as stamkaptein ingehuldig. Hy was ’n oortuigde Christen*, ’n afgevaardigde na ’n internasionale sending*konferensie in Madras, en het ook… Lees Meer »

LUTHERSE TEOLOGIE

LUTHERSE TEOLOGIE. Die deurslag­ge­wende dryfkrag agter al Martin Luther* (1483-1546) se teologiese werk, was die soeke na ’n genadige God na wie sondaars* gelei kan word vir verlossing (Kyk by: Genade en: Redding). Hierdie soteriologiese (of verlossings-) basis vorm ook die grondmotief van die Lutherse teologie*. Luther het die grondslag van sy teologie tussen Mei… Lees Meer »

LUTHERSE KERK

LUTHERSE KERK. Kyk by: Evangelies-Lutherse Kerk in Suid-Afrika.

Sidebar