M

MYL

MYL. Kyk by: Mate, gewigte, geld.

MWALE, JUSTO

MWALE, JUSTO (-1955) van die Refor­med Church in Zambia was die eerste Zambiër in die land om tot die bediening toegelaat te word. As jongman kom hy onder bearbeiding van NG sendelinge tot bekering*, word later onderwyser en evangelis. Hy word die eerste om gekies te word om verdere opleiding as predikant* op Nkhoma in… Lees Meer »

MWALE, JOSOPHAT STEVEN

MWALE, JOSOPHAT STEVEN (1906–2003) was een van merkwaardigste ouer garde-leiers in die Kerk van Midde Afrika, Presbiteriaans, in Malawi. Hy dien as onderwyser en skoolhoof en word in 1947 tot die bediening toegelaat. In 1960 word hy die eerste Malawiese moderator* van Nkhoma-sinode. ’n Jaar later lei hy ’n groep van ses Malawi-predikante op ’n… Lees Meer »

MWAKANANDI, DOLB SIMION

MWAKANANDI, DOLB SIMION (1936–) is ’n boorling van Noord-Malawi. Hy word op die Katete-stasie van die NG Kerk*-sen­ding* in Zambië as onderwyser opgelei en dien in die Reformed Church in Zambia. Daarna voltooi hy sy studie as predikant in Malawi en aanvaar ’n beroep na die Harare-sinode van die Kerk van Midde-Afrika, Presbiteri­aans (KMAP), in… Lees Meer »

MUSIEK

MUSIEK. Vir verdere lees: TW Burgh 2000. Music and music instruments in the Hebrew Bible and ancient Israel/Palestine. www. bible­interp.com/articles/Music.htm. IH Jones (1986, 1987). “Musical instruments in the Bible” in deel 1 en 2 van The Bible Translator. Reading: UBS.

MUSIEK

MUSIEK, miskien méér as enige ander kunsvorm, bring die diepste emosies in mense na vore. Kunstenaars én luisteraars word geïnspireer en meegesleur deur die klanke wat na vore gebring word, wat hulle diepste emosies en ervarings, hulle vreugde, liefde, pyn, stryd en oorwinning vertolk. In die Bybel* speel musiek ’n groot rol. Jubal, die seun… Lees Meer »

MURRAY, JOHN

MURRAY, JOHN (1826–1882) is in die pastorie op Graaff-Reinet gebore as oudste seun van ds Andrew Murray*1. Op 12-jarige ouderdom stuur sy pa hom en sy broer Andrew*2 na Skotland vir skoling onder die wakende oog van hulle oom, dr John Murray van Aberdeen. John was ’n ernstige mens en flukse student, eers aan die… Lees Meer »

MURRAY, ANDREW CHARLES

MURRAY, ANDREW CHARLES (1862–1936) was die seun van ds Charles Murray. Ná die voltooiing van sy teologiese studie in 1886 aan die Teologiese Kweekskool* op Stellenbosch, volg hy ’n kursus in genees­kunde in Edinburgh, Skotland, as voorbereiding vir die buitelandse sending*. Murray het in Junie 1888 na Njassaland (tans Mala­wi) vertrek as eerste verteenwoordiger van… Lees Meer »

MURRAY2, ANDREW (JR)

MURRAY2, ANDREW (JR) (1828–1917) is op Graaff-Reinet vir ds Andrew*1 en Maria Murray gebore. Op tienjarige ouderdom gaan hy en sy broer, John*, vir hulle skool- en naskoolse opleiding na Aberdeen in Skotland.  Hy voltooi ’n MA en vertrek daarna na Utrecht, Nederland, om in die teologie* te studeer. In 1849 word hy die predikant*… Lees Meer »

MURRAY1, ANDREW (SR)

MURRAY1, ANDREW (SR) (1794–1866) het sy teologiese opleiding aan die Universiteit van Aberdeen in Skotland ontvang. Hy kom in 1822 in die Kaap aan as een van die Skotse* predikante wat gewerf is om die tekort aan leraars op te los en die verengelsing van die Kaapkolonie aan te help. Hy word predikant van Graaff-Reinet…. Lees Meer »

Sidebar