M

MURRAY1, ANDREW (SR)

MURRAY1, ANDREW (SR) (1794–1866) het sy teologiese opleiding aan die Universiteit van Aberdeen in Skotland ontvang. Hy kom in 1822 in die Kaap aan as een van die Skotse* predikante wat gewerf is om die tekort aan leraars op te los en die verengelsing van die Kaapkolonie aan te help. Hy word predikant van Graaff-Reinet…. Lees Meer »

MURATORIESE KANON

MURATORIESE KANON. Dit is ’n be­langrike kodeks wat die oudste bekende lys bevat van boeke van die Nuwe Testament* wat deur die kerk* as kanon* (gesagheb­bend) aanvaar is in die tye waarin dit geskryf is. Dit is vernoem na ’n sekere kardinaal Muratori wat dit in 1740 in die Ambrosiaanse biblioteek in Milaan ontdek het…. Lees Meer »

MUNTE

MUNTE. Kyk by: Mate, gewigte, geld.  

MULLER, TOBIAS BALLOT (TOBIE)

  MULLER, TOBIAS BALLOT (TOBIE) (1884–1918) is op George gebore. Sy pa was prof CFJ Muller, dosent aan die Teologiese Kweek­skool* op Stellenbosch. Hy ontvang sy hoër­skoolopleiding in Kaapstad en die Stellen­bosch-Gimnasium waar hy in 1901 tweede op die Kaapse lys van matrikulante geslaag het. In 1903 is hy as Rhodes-student van die Gimnasium verkies…. Lees Meer »

MULLER, PETRUS JOHANNES (PIET)

MULLER, PETRUS JOHANNES (PIET) (1936–). Ná ’n loopbaan as uitgewer en joernalis, onder meer in die hoofredaksie van die Sondagblad Rapport, begin Muller met ’n loopbaan as toekomskundige waar hy hom onder meer interesseer in godsdienskwessies. ’n Artikel van hom in die dagblad Beeld oor ’n radikale nuwe hervorming op godsdienstige terrein en ’n herinterpretasie… Lees Meer »

MÜLLER, PETRONELLA HELENA (PETRA)

MÜLLER, PETRONELLA HELENA (PETRA) (1935–), Hertzogpryswenner vir poësie, het ’n aantal eksplisiet-godsdiens­tige gedigte geskryf, en ’n religieuse besef is in ’n groot deel van haar werk aanwesig, al is dit in die onderbewuste. In haar eerste bundel, Obool (1977), skryf sy ’n aantal gedigte oor Ou-Testamentiese* profete*; haar tweede bundel, Patria (1979), eindig met ’n… Lees Meer »

MÜLLER, JULIAN CORNELIS

MÜLLER, JULIAN CORNELIS (1946–) is in Nigel gebore. Hy voltooi sy laer– en hoërskoolloopbaan in sy tuisdorp en sy teologiese* studie aan die Universiteit van Pretoria. In sy eerste NG Kerk*-gemeente, Johannes­burg-Oos, ontwikkel hy ’n aanvoeling vir die polsende stad en die vreugdes en nood van mense in die stad. Universiteitsoord leer hom om hom… Lees Meer »

MÜLLER, JACOBUS JOHANNES (JAC)

MÜLLER, JACOBUS JOHANNES (JAC) (1906–1977) is op Mooispruit in die distrik Reitz gebore, studeer teologie* op Stellenbosch, behaal daar ook ’n MA in Grieks*, en verwerf sy doktorsgraad in 1931 met ’n proefskrif oor Die Kenosisleer in die Kristologie sedert die Reformasie aan die Vrije Universiteit* van Amsterdam. Dit was ’n aktuele onderwerp in die… Lees Meer »

MULLER, ELISABETH (ELISE)

MULLER, ELISABETH (ELISE) (1919–1985) is as pastoriedogter op Ceres gebore. Haar grootwordjare is in die Noordweste – ’n voedingsbron vir haar vroeë literêre werk. Sy het lank as uitgewersredakteur by NG Kerk-uitgewers in Kaapstad gewerk. Haar gesondheid was dikwels nie na wense nie. Tussen 1941–1956 skryf sy vyf romans, ’n jeugverhaal en publiseer sy ’n… Lees Meer »

Sidebar