N

NYL

NYL is ’n rivier en het sedert die vroegste tye die ruggraat van Egipte* se samelewing en ekonomie gevorm. Dis die langste rivier in Afrika en beide takke (Blou- en Wit-Nyl) ontspring naby die ewenaar en vloei noord totdat dit in ’n groot delta uitmond in die Middellandse See. Die jaarlikse oorstroming van die rivier… Lees Meer »

NUZI

NUZI is die Gurritiese hoofstad in noord­oos-Mesopotamië*. Die Gurriete was die dominante groep in die 2de millennium vC in hierdie deel van Mesopotamië. Argeo­loë het ’n groot aantal kleitablette by Nuzi gevind wat baie lig gewerp het op die vroeë wette en gebruike van die Ou Nabye Ooste en die tyd van die Bybelse* aartsvaders*…. Lees Meer »

NUWE VERBOND

NUWE VERBOND. Slegs in Jer 31:31 verwys die Ou Testament* na ’n “nuwe verbond” wat dui op ’n toekomstige verhou­ding tussen God en sy volk nadat die Mosaïese verbond deur Israel* verbreek is. Hierdie nuwe verhouding wat deur God self bewerkstellig sal word, word ook in ander terme verwag deur Jeremia*, Ese­giël*, Jesaja* en Maleagi*…. Lees Meer »

NUWE TESTAMENT

NUWE TESTAMENT. Die woord “testament” kom van die Latyn testamentum wat gebruik is vir die regsdokument van nalatenskap ná afsterwe. Dis ’n foutiewe vertaling deur die Latynse Vulgaat* vir die Griekse diatheke en die Hebreeuse berit wat gebruik is vir ’n verbond* of ooreen­koms, veral tussen Jahwe* en Israel*. Die kerk* aanvaar die laaste 27… Lees Meer »

NUWE SKEPPING

NUWE SKEPPING is ’n begrip wat in 2 Kor 5:17 en Gal 6:15 aangetref word en is nou verwant aan die “nuwe mens*” (Ef 2:15; 4:23-24; Kol 3:9-10). Die nuwe skepping is ’n genadedaad van God (Ef 2:8-10). Hoewel die nuwe skepping die indiwidu insluit, gaan dit oor baie meer as die indiwidu. God het… Lees Meer »

NUWEPOORT

NUWEPOORT is op die noordwestelike hoek van die Jerusalemse* stadsmuur in die huidige Christelike kwartier geleë. Dit was een van agt poorte in die noordmuur uit die Turkse tyd (1516–1918). Die Nuwe Poort is voltooi onder bab ’abdul Hamid (1889). Die muur tussen die Sions-, Jaffa- en Nuwepoorte is toegemessel en dien as oos­telike grenslyn… Lees Meer »

NUWE MORAAL

NUWE MORAAL. Kyk by: Moraal, Nuwe.

NUWE MENS

NUWE MENS. Die verskillende woorde wat in die Bybel* met “nuut” vertaal word, beteken dat iets nuut en anders is in tyd en hoedanigheid. Dis beter as dit wat bestaan het. Jesus* se lering is nuut en beter (Mark 1:27); die nuwe lewe is beter as die oue (Rom 6:1-4); die nuwe hemel* en aarde… Lees Meer »

Sidebar