N

NUWE HERVORMING (NH)

NUWE HERVORMING (NH) is die benaming wat gegee is aan die teologiese benadering van ’n groep Suid-Afrikaanse akademici, waaronder veral teoloë maar ook medici en psigoloë (Sakkie Spangen­berg*, Pieter Craffert, Hansie Wolmarans, Pieter Botha, Maretha Jacobs, Jacques en Carol Kriek, Wilhelm Jordaan). Die NH het sedert die verskyning van die toekoms­kundige en kreatiwiteitskonsultant Piet Mul­­ler*… Lees Meer »

NUWE GODSDIENSTIGE BEWE­GINGS (NIE-KERKLIK)

NUWE GODSDIENSTIGE BEWE­GINGS (NIE-KERKLIK). Sedert die tweede helfte van die 20ste eeu kom nie-kerklike godsdienstige bewegings sterk na vore. Enkele voorbeelde in die Weste sluit die volgende in. ‑Transendentale meditasie (TM), ’n internasionale Hindoe*-beweging, is in 1959 deur Maharishi Maheshi Yogi gestig om eenvoudige Vendanta- en Joga-praktyke in die Weste bekend te stel. Die hoof­kwartier… Lees Meer »

NUWE EVANGELIKALE

NUWE EVANGELIKALE. Kyk by: Evan­gelikale beweging (Teologiese kenmerke).

NUWE EKSODUS

NUWE EKSODUS. Die Nuwe-Testamentiese* skrywers gebruik dikwels eksodus-motiewe om die redding in Christus* as ’n nuwe of beter “eksodus”* voor te stel. ’n Heerlike verlossing. Israel* is bevry uit fisiese slawerny*; die Nuwe-Testamentiese Godsvolk word van die slawerny van sonde* bevry (Rom 8:15-17). Israel erf Kanaän; die Nuwe-Testamentiese Godsvolk erf die hemele* (Ef 2:10), hulle… Lees Meer »

NUWE APOSTOLIESE KERK

NUWE APOSTOLIESE KERK, wat in 1890 in Suid-Afrika gevestig is, se moeder­kerk het in 1832 in Engeland tot stand gekom. Hulle basiese uitgangspunt is die herinstelling van die evangelieboodskap deur “apostels”. Hulle is kerklik in Suid-Afrika in twee streke ingedeel, nl die suid­oostelike streek en die suidwestelike streek. Die suidoostelike streek het sy hoofkantoor in… Lees Meer »

NÜRNBERGER, KLAUS

NÜRNBERGER, KLAUS (1933–) is op Swakopmund, Namibië, gebore en het aanvanklik landbou aan die Universiteit van Pretoria gestudeer. Ná sy huwelik met Mar­garete (Maxi) Sieburg, ’n reisende sekretaresse van die CSV*, het hy besluit om ’n sendeling* te word. Die egpaar het na Duits­land vertrek waar hy aan die universiteite van Hamburg, Göttingen, Tübingen, Müns­ter… Lees Meer »

NUMERI (BYBELBOEK)

NUMERI (BYBELBOEK) is die vierde boek in die Pentateug* of tora* en vertel die verhaal van Israel* se trek van veertig jaar deur die woestyn. Die Hebreeuse* naam van die boek beteken letterlik “in die woestyn”. Indeling: ’n Mens sou die verhaal in drie (geografiese) dele kon indeel. Die eerste deel behels die tyd in… Lees Meer »

NTLHA, MOSES KABELO (MOSS)

NTLHA, MOSES KABELO (MOSS) (1958–) is ’n wiskundige en chemikus wat die algemene sekretaris van die Evangeliese Alliansie van Suid-Afrika geword het. Hy studeer eers aan die Universiteit van die Noorde en later teologie* by Unisa en die Universiteit van Natal. Hy werk aanvanklik as metallurg in die mynindustrie. Later word hy pastor van ’n… Lees Meer »

NTISIKANA

NTISIKANA (circa 1760–circa 1821), ook bekend as die Môrester van Afrika, is gebore as lid van die Cira-stamgroep wat tot die Xhosas* behoort. Volgens die Xhosa-le­gende het Ntsikana hom tot die Christelike geloof bekeer voordat die sendelinge* sy gebied bereik het. Daar word vertel dat die weerlig eendag sy woonplek getref het. Daardie selfde dag… Lees Meer »

Sidebar