O

OZROVECH, SOLOMON (SOLLY)

OZROVECH, SOLOMON (SOLLY) (1927–2015) is jare lank as die gewildste Afrikaanse skrywer van geestelike boeke beskou. Let­terlik honderde duisende eksemplare van sy boeke, waaronder talle Bybelse* dagboeke, is deur die jare versprei – die meeste daarvan geskryf ná sy aftrede as predikant*. Hy is in Hillbrow gebore as die seun van ’n Joodse egpaar uit… Lees Meer »

OWERSTE (RAADSLID, HOOFMAN).

OWERSTE (RAADSLID, HOOFMAN). ’n Leier of belangrike amptenaar op verskillende terreine is in die tyd van die Nuwe Testament* ’n “owerste”, “raadslid” of “hoofman” genoem. Soms verwys “owerste” of “hoofman” na godsdienstige leiers. In Joh 3:1 word Nikodemus* ’n “owerste van die Jode” (1933/1953-Afrikaanse Vertaling) / “’n lid van die Joodse Raad” (1983-Afrikaanse Vertaling) /… Lees Meer »

OWERHEID

OWERHEID. Volgens die Nuwe Testament* is die owerheid deur God ingestel en met gesag beklee ter wille van ’n ordelike, geordende en veral menslike samelewing. ’n Owerheid is “dienaar van God” (Rom 13), nié omdat hy mag het nie, maar tot die mate waarin dié mag aangewend word “ten goede” van die mense. Calvyn* soek… Lees Meer »

OVAMBO’S EN DIE CHRISTELIKE GELOOF

OVAMBO’S EN DIE CHRISTELIKE GELOOF. Die sewe Ovambo-stamme (Kwanyama, Ndonga, Kwambi, Ngandjera, Mbalantu, Kwaluudhi, Nkolonkadhi-Eun­da) woon in die noordelike gebied van die huidige Namibië langs die Angolese grens. Die gebied word vandag in die vier sogenaamde O-streke verdeel: Omusati, Oshana, Ohangwena, Oshikoto. Menings verskil oor die oorsprong van die Ovambo. Die alge­mene vermoede is dat… Lees Meer »

OU VERBOND

OU VERBOND. Die term “nuwe verbond” is goed bekend in die Nuwe Testa­ment*, veral by die instelling van die nag­maal*, waar Jesus* by die beker spesifiek sê dat dit die “nuwe verbond” in sy bloed is. In die Ou Testament* word die uitdrukking “nuwe verbond” in Jer 31:31 aangetref, waar God sê dat Hy met… Lees Meer »

OUTOPISTIE VAN DIE HEILIGE SKRIF

OUTOPISTIE VAN DIE HEILIGE SKRIF. Die gesag waarmee die Bybel* tot mense spreek, is volledig geleë in sy Goddelike oorsprong. Omdat dit die Woord van God is, het dit ’n inherente gesag. Die Heilige Skrif* het dus uit homself geloof­waardigheid as gevolg van wat dit is. Hier­die inherente gesag en geloofwaardig­heid staan bekend as die… Lees Meer »

OUTONOMIE

OUTONOMIE beteken letterlik dat die mens self (outo) die wet (nomos) stel. Dit kan in verskillende verbande gebruik word, bv staatkundige outonomie, die outonomie van die universiteit, ens. In die algemene etiek* wil dit sê dat die mens bevoeg sou wees om self te bepaal wat goed en kwaad is. Daarteenoor leer die Christelike etiek… Lees Meer »

OUTOGRAFA

OUTOGRAFA is die naam vir die oorspronklike manuskrip(te) van die Bybel*. Dit dui op die dokumente wat onder inspirasie van God die Heilige Gees* deur die Bybelskrywers op skrif gestel is. Die oorspronklike outografa is nie meer beskikbaar nie. Ons besit baie ou getranskri­beer­de (oorgeskrewe) manuskripte. Die taak van die wetenskap van tekskritiek is om… Lees Meer »

Sidebar