P

PYPERS, DAVIE JACOBUS

PYPERS, DAVIE JACOBUS (1931–) word in Hoopstad en Boshof groot. Hy studeer BA en teologie* aan die Vrystaatse en Stellenbosse universiteite. In 1956 word hy predikant* van die NG Gemeente St Stephen’s*, Kaapstad. Op 1 Julie 1966 word hy in die SA Sendinggestig-gemeente as sendeling* onder Moesliems* en Hindoes* in Kaapland bevestig. Daarna speel hy… Lees Meer »

PURITEINE

PURITEINE (van “purity” = skoon, rein) is ’n sambreelterm vir ’n verskeidenheid radikale Engelse Protestantse groepe van die 16de eeuse Reformasie (Hervorming*) wat oor die algemeen fundamentalisties* was. Hierdie woord is in die 16de eeu as ’n skeldnaam gebruik vir groepe mense wat ontevrede was met die rigting wat die Church of England* (Anglikaanse Kerk*)… Lees Meer »

PURITANISME

PURITANISME word afgelei van puritas (suiwerheid) en dui in die algemeen op ’n strewe na godsdienstige suiwerheid, maar in die besonder op ’n Skots-Engelse bewe­ging in die 16de eeu. Teenoor die pogings om ’n episkopaalse* kerkorde te vestig in die Kerk van Engeland, propageer hulle, veral in aansluiting by Calvyn* en ander Kerkhervormers, die presbiteriale*… Lees Meer »

PURIMFEES

PURIMFEES is ’n Joodse fees* wat die gebeure in die boek Ester* herdenk. Purim is die meervoud van pur, die lot wat Haman* gewerp het om ’n geskikte datum te vind waarop die Jode* in die koninkryk van die Mediërs en Perse* uitgewis sou word (Ester 3:7). Dit het egter nie gebeur nie, danksy die… Lees Meer »

PTOLOMEUS

PTOLOMEUS. Kyk by: Antiogus IV.

PSEUDO-DIONISIUS DIE AREOPA­GIET

PSEUDO-DIONISIUS DIE AREOPA­GIET (circa 500). Pseudo-Dionisius die Areopagiet het doelbewus voorgegee dat sy werke afkomstig is van Dionusius die Areopagiet na wie daar in Hand 17:34 verwys word. Eers in die 19de eeu is verseker vasge­stel dat Pseudo-Dionisius ’n Siriër was wat rondom 500 nC geleef het. Omdat daar vir lank geglo is dat hy… Lees Meer »

PSALMS (BYBELBOEK)

PSALMS (BYBELBOEK) is ’n gestruktureerde bloemlesing van 150 geloofserva­rings. Die Griekse* opskrif van die Septua­ginta* Psalmoi dui op “snaarbegeleide liedere”, terwyl die Hebreeuse* opskrif Tehillim “lofliedere” beteken. Die meeste psalms is gebede en klaagliedere, maar in sy finale vorm bied die Psalmboek homself as “lofliedere” aan. Geen ander Bybel*boek re­flek­teer die rykdom van klassieke He­breeuse… Lees Meer »

Sidebar