T

TEOLOGIESE OPLEIDING: FAKULTEIT TEOLOGIE, UNIVERSITEIT STELLENBOSCH

Op 1 November 1859 is die ou Drosdy-gebou aan die bokant van Dorpstraat in Stellenbosch amptelik as ‘n plek vir teologiese opleiding geopen. Predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) is tot op daardie stadium meestal in Nederland opgelei. Daar was egter ‘n groeiende gevoel dat uitbreidings in die kerk plaaslike teologiese opleiding regverdig, en… Lees Meer »

TEOLOGIESE OPLEIDING: FAKULTEIT TEOLOGIE EN RELIGIE, UNIVERSITEIT PRETORIA

FAKULTEIT TEOLOGIE AAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA is in 1917 gestig. Die Fakulteit het sedert sy instelling as ‘n fakulteit met volle akademiese status ontwikkel, en nie as ‘n teologiese kweekskool nie, en is dus die oudste volwaardige teologiefakulteit in Suid-Afrika. Die behoefte aan ʼn teologiese opleiding is die eerste keer in 1884 deur ds… Lees Meer »

TYNDALE, WILLIAM

TYNDALE, WILLIAM (circa 1495-1536) is in Gloucestershire gebore en het aan die universiteite Oxford en Cambridge ge­studeer. Hy was ’n onafhanklike denker wat ’n eenvoudige bestaan gevoer en nie gewild­heid nagejaag het nie. Hy het ’n talent vir taal gehad. Sy beskermheer was Humphrey Monmouth, ’n handelaar, wie se medehandelaars – die Christian Brethren –… Lees Meer »

TYDAANDUIDING

TYDAANDUIDING. In die tyd van die Ou Testament* is die dag nie in ure inge­deel nie. Daar is net breedweg ’n onderskeid tussen sekere fases in die dag getref: “vroegmôre”: wanneer die son opgekom het (Gen 19:23); “middag”: die warmste deel van die dag wanneer die son hoog gesit het (Gen 29:7); “agtermiddag”: die laat… Lees Meer »

TWYFEL

TWYFEL word dikwels verkeerdelik be­skou as die absolute teenpool van geloof*. Wie twyfel, so word geredeneer, glo nie. Alhoewel twyfel ’n mens wel kan weerhou van geloof, en soms in die vorm van voortgesette ongeloof na vore kan tree, moet ons eerder toegee dat geloof ook twyfel ken. Luther* het geloof getrooste twyfel ge­noem. Daar… Lees Meer »

TWEEDE WÊRELDOORLOG

TWEEDE WÊRELDOORLOG. Die oorsake van die Tweede Wêreldoorlog (1939–1945) is minder omstrede as dié van die Eerste Wêreldoorlog*. Die aggressiewe uitbreiding van grondgebied en mag deur die sg Spilmoondhede (Duits­land, Japan en Italië) het hulle as aggressors duidelik geïdentifiseer. In die geval van Duitsland was die Verdrag van Versailles ná die Eerste Wêreldoorlog* bepalend. Die… Lees Meer »

TWAALF ARTIKELS

TWAALF ARTIKELS. Kyk by: Aposto­liese Geloofsbelydenis.

TWAALF, DIE

TWAALF, DIE. Kyk by: Boek van die Twaalf.  

TUTU, DESMOND MPILO

TUTU, DESMOND MPILO (1931–) is in Klerksdorp gebore. Hy is as onderwyser opgelei en het ’n paar jaar skoolgehou voordat hy die roeping om priester*2 in die Anglikaanse Kerk* te word, ontvang het. Ná sy teologiese opleiding in Johannesburg en Londen, het hy akademiese poste aan die Federal Theological Seminary (Fort Hare) en die universiteite… Lees Meer »

TUSSENTOESTAND

TUSSENTOESTAND is tradisioneel ge­sien as die toestand van die “siel” ná die dood* en vóór die finale liggaamlike opstanding* met Christus* se wederkoms*. Hiervolgens skei liggaam* en siel* met die dood. Onder invloed van die Griekse filo­sofie is gesê dat die onsterflike* siel voort­leef terwyl die verheerlikte* liggaam later sal opstaan. Paulus* se bekommernis dat… Lees Meer »

Sidebar