V

VOS, CASPARUS JOHANNES ADAM (CAS)

VOS, CASPARUS JOHANNES ADAM (CAS) (1945–) is in Rustenburg gebore en word as predikant van die NG Kerk* in Pretoria opgelei. In 1971 word hy in Rie­beeckpark as predikant bevestig. Hy bedien ook Krokodilrivier en Suidoos-Pretoria. In 1984 behaal hy sy DD met lof. In 1989 word hy medeprofessor in die departement praktiese teologie by… Lees Meer »

VYE

VYE. Kyk by: Plante in die Bybel.

VULLISPOORT

VULLISPOORT. Kyk by: Mispoort.        

VULGAAT

VULGAAT. Die woord “vulgaat” kom van die Latynse woord vulgata wat algemeen of gewoon beteken. Sedert die 13de eeu is dit die benaming vir die Latynse vertaling van die Bybel* wat deur Hieronimus* in die 4de eeu gemaak is. Die swak gehalte van die vroegste La­tynse vertalings het pous* Damasus daartoe gebring om Hieronimus in… Lees Meer »

VRYSPRAAK

VRYSPRAAK of absolusie het te maak met die verkondiging van vergifnis* van sonde*. Hierdie liturgiese* praktyk tydens die erediens* staan ook bekend as “genadeverkondiging” en volg gewoonlik op die praktyke van boetedoening of skuldbely­denis*. Die vryspraak is in ’n sekere sin die kernagtige samevatting van die evangelie­boodskap en juis daarom bevat dit ook ’n stuk… Lees Meer »

VRYMESSELAARS

VRYMESSELAARS. Die Vrymesselaar­s­bewe­ging is ’n wêreldwye organisasie met beperkte lidmaatskap – jy word genader om lid te word en kan nie daarvoor aansoek doen nie. Lede word saamgesnoer deur gedeelde morele en ander waardes en ideale. Die meeste losies deel die geloof in ’n Opperwese of Skepper, maar daar is ook Boeddhiste en Hindoes onder… Lees Meer »

VRYHEID

VRYHEID. Filosofies is daar twee belang­rike teorieë oor wat vryheid is. Die teorie wat die meeste aanhang geniet, beweer dat vryheid bestaan in die moontlikheid wat mense het om tussen verskillende opsies te kies sonder dat hierdie keuse deur eksterne of interne faktore vooruit bepaal word. Hierdie tipe vryheid word keusevryheid genoem, of “libertarian freedom”,… Lees Meer »

VRYE WIL

VRYE WIL. In die geskiedenis van die teologie* en filosofie is daar basies drie standpunte oor die tipiese keuses of wilsbesluite wat ons as mense maak: deter­minisme* (die oortuiging dat alle menslike handelinge die gevolg is van eksterne oorsake buite ons beheer); indeterminisme (die idee dat daar geen oorsake is vir mens­like handelinge nie en… Lees Meer »

VRYEMARKEKONOMIE

VRYEMARKEKONOMIE is die ekono­miese stelsel wat gebaseer is op die mega­nisme van ’n mark wat vry is van inmenging deur die staat*. Die teorie van die vryemarkekonomie is vir die eerste keer volle­dig deur die Engelse filosoof Adam Smith in sy boek An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations… Lees Meer »

Sidebar