W

WYSHEIDSLITERATUUR

WYSHEID(-SLITERATUUR). Die beskrywing “wysheidsli­teratuur” word gebruik om die boeke Spreuke*, Job*, Prediker*, sommige psalms*, die Wysheid van Salomo en die Wysheid van Jesus Sirag* (lg twee onder die apokriewe* boeke) te tipeer. Daar is ook ander versamelings wat met wysheid verband hou, soos Hooglied*, Klaagliedere*, die boek Ester* en wysheid in die Dooie See-rolle*. In… Lees Meer »

WYSHEID VAN JESUS SIRAG, DIE

WYSHEID VAN JESUS SIRAG, DIE ook bekend as Ekklesiastikus. In die proloog van hierdie boek meld die kleinseun, Ben Sirag, dat hy in Aleksandrië* teen ongeveer 117 vC die teks uit die oorspronklike Hebreeus* in Grieks* vertaal het. Hiervolgens moes die oupa, Jesus Sirag, sy boek oorspronklik gedurende die eerste kwart van die 2de eeu… Lees Meer »

WYSHEID VAN GOD

          WYSHEID VAN GOD. Wysheid het in die Ou Testament* en Nuwe Testament* ’n praktiese eerder as ’n teoretiese aard en bestaan basies uit die kuns om suksesvol te wees. Dit is nooit neutraal nie, omdat dit óf van God ontvang word óf vir God teenstaan. Wysheid* setel in die hart*, die sentrum vir morele… Lees Meer »

WYSHEID

WYSHEID. Die beskrywing “wysheidsli­teratuur” word gebruik om die boeke SpreukeH, JobH, PredikerH, sommige psalmsH, die Wysheid van Salomo en van Jesus SiragH (laasgenoemde twee onder die apokrieweH boeke) te tipeer. Daar is ook ander versamelings wat met wysheid verband hou, soos HoogliedH, KlaagliedereH, die boek EsterH en wysheid in die Dooie See-rolleH. In die profeteboeke… Lees Meer »

WYSBEGEERTE VAN DIE WETS­IDEE

WYSBEGEERTE VAN DIE WETS­IDEE is die benaming vir die Christelike Wysbegeerte wat deur veral Herman Dooyeweerd* (1894–1977) en sy swaer, DTh Vollenhoven, sedert 1926 aan die Vrije Universiteit* in Amsterdam, Nederland, ontwikkel is. Dit is ’n filosofie wat bewustelik in die denktradisie van Johannes Calvyn* (1509–1564) en die gereformeerde* Nederlander Abraham Kuyper* (1837–1920) wou voortwerk…. Lees Meer »

WYNRUIT

WYNRUIT. Kyk by: Plante in die Bybel.

WYN

WYN is saam met water en melk die primêre drank in die Bybel*. In heelparty tekste sien ons dat wyn algemeen gebruik is. In Ps 104:15 en Pred 9:7 word aangedui dat wyn mense se harte bly maak, en in Joh 2 vorm wyn ’n kernbestanddeel van ’n feesmaal. Dit is daarom nie vreemd nie… Lees Meer »

WYLANDT, WILLEM BARENTZ (OON)

WYLANDT, WILLEM BARENTZ(OON) (?–?) was pas tot die amp van sieketrooster* toegelaat, toe hy hom op die Drommedaris in die geselskap van Jan van Riebeeck* bevind het wat op 16 April 1652 Tafelberg die eerste keer aanskou het. Hy was ’n Groninger en familielid van Van Riebeeck. Tussen sy aanmelding en aanstelling moes hy hom… Lees Meer »

Sidebar