Kommentaar

Om kommentaar te lewer op lemmas, foute uit te wys, voorstelle vir nuwe lemmas te maak of byvoegings aan die hand te doen, voltooi asb die onderstaande vorm.

Jy kan ook aansoek doen om amptelike te registreer en te help met die opdatering en uitbou van die eCKE. Stuur asb ‘n e-pos aan eCKE@christians.co.za

Sidebar