14 results found for kartago

AUGUSTINUS, AURELIUS

AUGUSTINUS, AURELIUS (354–430) is in Thagaste in Noord-Afrika gebore uit ’n pa, Patrisius, wat tot laat in sy lewe nie ’n Christen was nie, en ’n ma, Monica, wat die Christelike geloof* aangehang het. Uiteindelik sou dit blyk dat sy ’n baie groot invloed op sy lewe uitgeoefen het, onder meer deurdat sy jare lank… Lees Meer »

BYBEL

BYBEL. Die woord “Bybel” is afgelei uit die Griekse biblos, wat “boek” beteken. Die Bybel is die boek wat deur  Christene aanvaar word as hulle Heilige Skrif* en wat onder inspirasie van die Heilige Gees* tot stand gekom het. Groot dele van die Ou Testament* is baie eeue vóór die koms van Christus* geskryf, terwyl… Lees Meer »

DONATUS

DONATUS (circa 311–355), biskop van Kartago, staan as die stigter van die Donatisme* bekend – die eerste onafhanklike kerklike beweging in Afrika*. Dit het baie van die karaktertrekke vertoon wat later tipies van die Afrika-Onafhanklike Kerke* sou word. Dit het met ’n sterk Afrika-stempel in duidelike opposisie teenoor die Katolieke Kerk* van die tyd en… Lees Meer »

GAFSA SE MARTELAARS

GAFSA SE MARTELAARS (484). Augus­tinus* het verskeie kloosters* in Noord-Afrika gestig waar sy ideale van ’n kloos­tergemeenskap uitgeleef is. Slegs 34 jaar ná Augustinus se dood, in 484, het koning Hunmeriek ’n dekreet uitgevaardig dat alle kloosters moet sluit en die monnike* en nonne* aan die More oorhandig moet word. Sewe monnike van die klooster in… Lees Meer »

KANAÄNITIES

KANAÄNITIES is ’n Semitiese* taal wat deur die inwoners van Kanaän* gepraat is ten tye van Israel* se intog in die beloofde land. Kanaänities is verwant aan Hebreeus*, die taal van die Israeliete, hoewel Gen 10 die Kanaäniete onder die nageslag van Gam* plaas en nie onder die nageslag van Sem*, soos die Israeliete, nie…. Lees Meer »

MONTANISTE

MONTANISTE. In die proses van die kanon*-vorming het Montanus in 155 nC teen die geslotenheid van die openbaring in opstand gekom. Hy en sy twee vroulike volgelinge, Maksimilla en Priskilla, het daarop aanspraak gemaak dat die Heilige Gees* voortdurend nuwe openbarings maak. Hulle het Joh 14–16 geïnterpreteer as sou húlle die ander trooster wees. Mon­tanus… Lees Meer »

PELAGIUS

PELAGIUS (circa 354–420/440) is waar­skynlik êrens in die Britse Eilande gebore, moontlik op die Isle of Man. Hy het later dié eiland se biskop* geword. Hy het ’n goeie opvoeding ontvang en kon Grieks* en Latyn vlot praat. Pelagius het die meeste van sy tyd as monnik* deurgebring en ’n asketiese* lewe gevoer. Later het… Lees Meer »

PERPETUA VIVIA

PERPETUA VIVIA (?–circa 203) het in die tyd van die wrede Romeinse keiser* Septimus Severus geleef en uiteindelik onder sy hand die martelaardood gesterf. Perpetua, ’n aantreklike vrou van Kartago, het ’n toegewyde ma en twee gelowige broers gehad, maar haar pa was ’n heiden*. Vanweë Perpetua se eie toewyding aan die Christelike geloof* het… Lees Meer »

SELESTIUS

SELESTIUS (vroeg 5de eeu) staan in die kerkgeskiedenis as ’n ketter* bekend omdat hy die rol van genade* in die verlossing van die sondaar, afgeskaal het. Selestius is ’n Afrikaan wat as ’n advokaat in Rome* gewerk en ’n sekulêre lewe gelei het. Hier ontmoet hy vir Pelagius*, en raak saam met hom onvergenoegd met… Lees Meer »

SIPRIANUS

SIPRIANUS (200–258) is in Kartago uit welgestelde heidenouers gebore. Hy het later die biskop* van Kartago geword het. Hy was een van die prominente figure in die kring van die vroeë kerkvaders*. Naas Augustinus* en Tertullianus* was hy die belangrikste teoloog van Noord-Afrika. Hy het aanvanklik retoriek in Kartago bestudeer voordat hy in 246 tot… Lees Meer »

TARSIS

TARSIS is die naam van mense en waar­skynlik ’n plek en moet onderskei word van Tarsus*. ‑’n Persoon uit die nageslag van Jafet* (Gen 10:4). ‑Een van koning Ahasveros* se sewe adviseurs (Ester 1:14). ‑Die naam van ’n plek waarheen Jona* gevlug het toe hy van die opdrag van die Here wou wegkom (Jona 1:3;… Lees Meer »

TEOLOGIESE OPLEIDING IN AFRIKA

TEOLOGIESE OPLEIDING IN AFRIKA. Van die wonderlikste en verrassendste feite van die geskiedenis, is die uitbreiding van die Christelike geloof* in Noord-Afrika gedurende die vroeë eeue van die Christen-era en, ná ’n millennium van uitdagings en terugslae, veral vanweë die invloed van Islam*, die uitbreiding van die Christelike geloof suid van die Sahara vanaf die… Lees Meer »

TERTULLIANUS, QUINTUS FLORENS

TERTULLIANUS, QUINTUS FLORENS (circa 155–220) is in Kartago in Noord-Afrika gebore. Hy was een van die prominente figure uit die era van die vroeë kerkvaders* en hy het ’n groot invloed uitgeoefen op verdere teologiese ontwikke­lings. Gelei deur sy sterk asketiese* inslag, het hy hom in 207 by die Montaniste* aangesluit. In sy besonder oorspronklike… Lees Meer »

VROEË KERK, DIE

VROEË KERK, DIE verwys vir sommige geleerdes na die tydperk in die kerk* se geskiedenis ná die kruisiging* van Jesus* Christus* tot met die eerste Konsilie van Nisea* in 325 nC, terwyl ander geleerdes die afsluiting van hierdie era by die Kon­silie van Chalcedon* in 451 nC plaas. Dit begin met die tydperk wat in… Lees Meer »

Sidebar